Autodelen met Valckenier Share

Met meer dan vijftig jaar ervaring als mobiliteitservicebedrijf zijn we ons bij Valckenier sterk bewust van de veranderende mobiliteitscontext. Trends zoals de digitalisering, de toename van het ecologisch bewustzijn en de nood aan stedelijke leefbaarheid zorgen voor een fundamentele evolutie in hoe wij ons (willen) verplaatsen. Nieuwe mobiliteitsdiensten, zoals o.a. autodelen, komen naast de klassieke autoverkoop te staan en we zijn als lokaal mobiliteitservicebedrijf overtuigd dat we samenwerkingen moeten aangaan met lokale spelers, zoals stadsbesturen en bedrijven, om alternatieve en eenvoudige instant mobiliteitsoplossingen aan te bieden.

Daarom lanceren wij een nieuwe service: autodelen onder de noemer Valckenier Share.

Valckenier Share biedt een instant en gemakkelijk oplossing voor lokale verplaatsingen aan door wagens op korte termijn kant-en-klaar beschikbaar te stellen voor verhuur. Brandstof en verzekering zijn hierbij inbegrepen. Na reservatie kan de Valckenier Share gebruiker dus meteen de weg op.

Benieuwd naar het autodelen? Klik dan op één van onderstaande links en ontdek hoe jij ’t kan gebruiken.

Valckenier Share in Aalst

Nieuw en uniek autodelenproject in Aalst in samenwerking met Stad Aalst.

Makro Rental

Autodelen bij MAKRO-winkels in Machelen en Eke, in samenwerking met MAKRO.